Pompy nurnikowe z napędem elektrycznym

Model 1560

Mo