Pompy nurnikowe z napędem elektrycznym

Model 340

Model