Pompy nurnikowe z napędem elektrycznym

Model 3520

Model