Pompy nurnikowe z napędem elektrycznym

Model 5CP2150W