Stezne hvataljke sa vijkom

TSCC/TSCC-W Stezna hvataljka sa vijkom